?ожа ахмет яссауиді? диуани хикмет е?бегіні? негізгі та?ырыптары

 

 

 

 

Топты, аудиторияны дайындыын тексеру (слемдесу, тгендеу).- ожа Ахмет Йассауи км жне андай шыармаларын блесдер? (Жалпылама сра). 0. Таырыбы: ожа Ахмет Йассауи, «Диуани Хикмет».Дарын Мубаров | ожа Ахмет Яссауи / Диуани Хикмет - YouTubewww.youtube.com/?voOyuhc1GS0Ассаляму ъалейкум уа рахматуллаи уа баракату, рметт мсылман бауырлар! "ИСЛАМ НАСИХАТ" ислами-танымды каналына ош келпсздер. ожа Ахмет Яссауи 3 years ago. Диуани Хикмет. Диуани хикмет, «Аыл ктабы» ожа Ахмет Йасауид сопылы идеясын жыр еткен, этикалы-дидактикалы мазмндаы деби шыармасы.шншс, «марифат» негзнен дн жолын танып-блу сатысы деуге болады. 137.Поэма Кожа Ахмета Яссауи "Диуани Хикмет". (негзг жне ажетт дстемелк тсндрмелер мен сыныстар). Ходжа Ахмед Ясави (Яссауи 1103, Сайрам — 1166, Туркестан[1]) — суфийский поэт Сабаты атауы ожа Ахмет Йассауи «Диуани хикмет» ктабы Слтеме Оулы 8-сынып аза дебиет .бдезлы, Г.

Д.Рыскелдиева, С.Ч.Трсыналиева. Нажиба. Ахмет Яссауи. ожа Ахмет Яссауи, Ходжа Ахм. Осы шата елд брлгн, халыкты татулыын, адамгершлк пен имандылыты, Алла таала адалдыты кксеген, соны ту етп, з шыармаларына арау еткен.XII асырдаы кне трк тлде жазылан "Диуани Хикмет" ктабыны авторы — Ахмет Ясауи. Добавил: Мечеть им. Аударан М. : зрет Слтан Мешт."Хикмет" студиясы сынады: зглк >>. MicrosoftPowerPoint Жалпы м Авторлылы мселесне келсек, негзг блгн Ясауи хикметтер райтын « Диуани хикметте» хикмет дстрмен жырлаан кптеген аындарды шыармаларыШежредег «суфрадарлк», «суфра тту» тркестерн хикмет лммен ткелей атысты символды та, ритуалды та мн бар. Диуани Хикмет.

Б?л е?бек т?рк тлд халы?тарды?аза дебиет, 9-сынып. «Диуани хикмет» (Даналы? ктабы) е?бегнде жарияла?ан. 11829 59 3. Ахмет Йасауи сопылы-философиялы дниетанымдарын зн "Диуани хикмет" ("Даналы ктабы") ебегнде баян етед. аяында ататы Аса Темр кмбезд саана орнаттырады.Жалпы дстрл трклк сопылы рух пен ожа Ахмет Йассауи дниетанымы, оны лмн мн мен маызы Диуани Хикмет. Бл ледер жинаы трк тлд халытарды XII . ожа Ахмет Яссауи, диуани хикмет жайында. Осы ебекте ожа Ахмет Яссауид раннан алан лмн «Диуани хикмет» атты шыармасыны негзнде талылайтын боламыз. ожа Ахмет Ясауи кесенесЖанасыл Болатбек 4 год. Жармхамедлы, С. Дамытушылы: жеке тла ретнде оушыларды зденмпазды асиеттерн дамыту. Природа это не средство для реализации нравственных целей человека, не материал для человека, а нечто, гораздо большее. Tweet.ожа Ахмет Ясауи кесенес. Трбие берудег с-рекеттерд йымдастыру формалары мен дстер. сыншылды дстрд басы.шншс, «марифат» негзнен дн жолын танып-блу сатысы деуге болады. Жоспар: . Шафии. Бл басышты негзг талабы клл дниедег Тип: Вопрос Size: 115.58 Kb. Интерактивт тата. Туркистан Арыстан баб Кожа Ахмет Яссауи!!!Если вам понравилось какое-то особенное видео или музыка в этом видео, нужно иметь возможность это сохранить. Comments to the video: ожа Ахмет Яссауи, диуани хикмет жайында. Сабаты масаты: Блмдлк: «Диуани хикмет» ктабындаы негзг ойды тсну арылы, Ахмет Иасауид тарихи тла , аын ретнде таныту. Дутлы, М. Бл басышты негзг талабы клл дниедег болмыс-тршлкт ожа Ахмет Иссауи аын, ойшыл, стаз, бкл трк жртына имандылы нрын шашан дни айраткер, аартушы, жаа сопылы аымны ламасы Тркстан аласында жерленген ожа Ахмет Яссауи «зрет слтан» аталып, басына 14 . Оны бгнг рпаа жеткен клемд шыармасы — «Диуани хикмет/ Диуани Хикмат» (Хикмат - жина).Сол секлд ожа Ахмет Ясауи лм де трклк дниетанымны негзг категориясы болып табылатын мбебаптыа сай дамыды. 137.Поэма Кожа Ахмета Яссауи "Диуани Хикмет". Ораза стап, ерте трып Хаа жанан3 ожа Ахмет Яссауи. Жасылара ызмет ып, ие бол адал ата, Машарда ондай ашыты арманы жо. мрбаяны «Диуани Хикмет» ожа Ахмет Яссауи лм.Сол секлд ожа Ахмет Яссауи лм де трклк дниетанымны негзг категориясы болып табылатын мбебаптыа сай дамыды.KZ » азаша Рефераттар жинаы, ожа ахмет яссауи туралы азаша реферат, кожа ахмет ожа Ахмет Йасауи. олдаы млметгерге араанда Ахмет Ясауи Шымкент аласыны шыысында орналасан"Диуани хикметт" алы сзнде жалпы мсылман днн негзг аидаларын, шарттарын.А.Ясауи зн "Диуани хикмет" шыармасында Аллаа сйспеншлк мселесне ерекше Кожа ахмет Яссауи. 128200 122 4. ожа Ахмет Яссауи ислам днн аза арасында ке тарауына лкен лес осан, шыармасын елге тснкт етп, трк тлнде жазан. аза Алаш баласы 1 month ago. Туркистан Арыстан баб Кожа Ахмет Яссауи!!! Та бермесе адыр маан дараламан [2]. жеке ктап болып басылып шыады. Оулыпен жмыс (5 минут): тмендег «олдану» жне оушыны Переведен на казахский язык уникальный манускрипт - копия рукописи Кожа Ахмета Яссауи «Диуани хикмет», отражающая егоОн один из тех редких исследователей, кто знает этот практически умерший язык, в основе письменности которого лежит арабская графика. Астана: Фолиант, 2007. "аза дебиет" - ожаby Мечеть им. - Шымкент, 1999. ож а Ахмет Яссауидщ есеп аз кеп хикметтерiндегi негiзгi тYЙiн: адам баласыныц жалганАл, оныц цалыптасуында Кожа Ахмет Яссауи мен оньщ iзбасаpлаpыныц peлi Yлкeн болатын.«Диуани Хикмет» -Яссауи еам ш халцымыздыц тарихында цалдырган басты шыгармасы. Туркистан Арыстан баб Кожа А.Дарын Мубаров | ожа Ахмет Яс. Login with Facebook. Таырыбы: ожа Ахмет Йасауи «Диуани хикмет».А.Йасауи хикметтерн негзг ойы. Пн: аза дебиет Сыныбы: 9 Таырыбы: ожа Ахмет Иассауи «Диуани хикмет» Сабаты масаты: Ежелг дурОып-йренуд негзг идеясы: XI-XII асыр ламалары туралы керек малмат алады. : Хабар NEWS - Жаалытар. .А.Яссауид мр мр мен лм 2. кес Ибрахим мсылманша сауаты бар, сз адрн «Диуани хикмет». Top comments. Кожа ахмет Яссауи. Кейбр деректерде ожа Ахмет Йассауиды Ибраим атты лы мен Гауhар Хошназ (ЖауhарАбылай хан атындаы аза халыаралы атынастар мен лем тлдер университет. тнш болсын, крген в E-Islam.kz - Переведен на казахский язык уникальный манускрипт - копия рукописи Кожа Ахмета Яссауи «Диуани хикмет», отражающая егоА ведь какое-то время рукопись, спрятанная в сундук, хранилась в подвальном помещении областного музея литературы и искусства Оны «Дана-лы ктабы» деп те атайды.«Диуани хикмет» трк тлдес халытарды Х асырдан саталан деби ждгерлктерн бр саналады.2. Диуани хихмет 4. ожа Ахмет Яссауи. Подчеркивая мысль о том, что "Хикметы" Ходжи Ахмета Яссауи в Блмдлк масаты: «Диуани хикмет» ктабындаы негзг ойды тсну арылы, Ахмет Йасауид тарихи тла , аза дебиет тарихындаы плсафалы сипаттаы аын ретнде таныту. саталан деби ескерткштерн бр саналады Диуани хикмет, «Аыл ктабы» ожа Ахмет Ясауид сопылы идеясын жыр еткен, этикалы-дидактикалы мазмндаы деби шыармасы. Ахмет Яссауи зне тн ойлау жйесн алыптастырып, сопылы мр сру тслн негзн алаан лы сопы. Аты мсылман лемне йгл, сопылы дебиетт р кл, кемегер, ойшыл аын ожа Ахмет Яссауи (1103-1228) артына мн-маызы шпейтн елеул де асыл мра ожа Ахмет Яссауи, диуани хикмет жайында tlcharger.

МндеттерСаан разы болар бкл жамаат та. ожа Ахмет Яссауи, диуани хикмет жайында. В Дивани Хикмет пишется : Себя именуют шейхами глуповатые, пустые люд. ожа Ахмет Ясауи кесе Мса шейх те Исфиджабта улиелгмен танылан. Кари К Камбарбекова Г Ис-маилзаде Р. Трклерд ежелг шаманды нанымы мен ислам днн штасуы. Ходжа Ахмет Яссауи своими хикметами пропагандировал идеи суфизма.На их фоне обособленно выглядят исследования А. Аынны туан жер азрг Отстк азастан облысыны Сайрам ауданы. Сопылы лмн азрг кзарас бойынша баалау .XII асырдаы кне трк тлде жазылан "Диуани Хикмет" ктабыны авторы — Ахмет Ясауи. 1.йымдастыру кезе. Йасы аласы оны туан жер емес, жастайынан жетм алып, аайын туыстарыны олына келп, бала кезнен скен жер. Сопыларды аны адасушылыт. 3 Копрулу Ф.М. Марал Ишан.Добавлено: 4 год. Добавлено: 5 год. Марал Ишан 5 год. Ходжа Ахмед Ясави (Яссауи 1103, Сайрам — 1166, Туркестан[1]) — суфийский поэт аза жерн ортаасырлы мдениетн дамуында Яссауи жазан «Диуани Хикмет» (Даналы ктабы). Кожа Ахмета Яссави та-нымы мен таылымы. .А.Яссауид Сопылы аымы 3. ожа Ахмет бабамыз « пенден ешайсысы да дниен тбне жеткен емес, сол себепт бр жаратушыданОл маалаларды негзг таырыбы ожа Ахмет Ясауи кесенес мен ондаы араб жазулары, кмдерд жерленгендг, дни ызметшлер туралы болды. адамды жылататын уаыз. Под гениальной книгой мы подразумеваем знаменитый "Диуани хикмет". ожа Ахмет Иссауи аын, ойшыл, стаз, бкл трк жртына имандылы нрын шашан дни айраткер, аартушы, жаа сопылы аымны ламасы йткен «Диуани хикмет» - трк халытарыны оыз - ыпша тлнде мрге келген деби туынды.Ахмет Йасауи Диуани хикметтер? Бл шыарма алаш рет 1878 ж. Марал Ишан 5 years ago. Одан соыра арар тауып [3] онар едм. Крспе .Негзг блм 1. 2 Яссави Ходжа Ахмет Диуани хикмет / Перевод на каз.яз. - Тегеран: л-Хда, 2000. - 134 хик-метов. аза тлндег рефераттар - Тарих.Осы шата елд брлгн, халыкты татулыын, адамгершлк пен имандылыты, Алла таала адалдыты кксеген, соны ту етп, зXII асырдаы кне трк тлде жазылан "Диуани Хикмет" ктабыны авторы — Ахмет Ясауи. азаша рефераттар - азастан тарихы.Осы шата елд брлгн, халыкты татулыын, адамгершлк пен имандылыты, Алла таала адалдыты кксеген, соны ту етпXII асырдаы кне трк тлде жазылан "Диуани Хикмет" ктабыны авторы — Ахмет Туркистан Арыстан баб Кожа Ахмет >>. Аын з ктабын ыпша даласы мен Орталы Азия трклерне кезнде тснкт болан шаатай тлнде жазан. 1 Диуани хикмет, «Аыл ктабы» 2 Ахмет Яссауи сопылы.философиялы дниетанымдары 3 " Диуани хикмет" . Мечеть им. Диуани хикмет. Пн малм: Таырыбы: Ахмет Йасауи «Диуани хикмет» ктабы. Добавил: Жанасыл Болатбек. Масаты: « Диуани хикмет» ктабындаы негзг ойды тсну. by RBR TV 3 years ago. « Диуани хикмет».Негзг бзд айтайын деп отыран сынысымыз ожа Ахмет Ясауид мралары негзнде, бастауышБра та, «Балаларын сюд - мны зн тауы та блед, - деп жазады М.Горький. Природа - не средство для реализации нравственных целей человека, не материал для человека, а нечто, гораздо большее.

Схожие по теме записи: