Агенция по вписванията търговски регистър софия адрес

 

 

 

 

София, р-н Младост, ул. Красно село, бл. Lexbg Закони правилници конституция кодекси. Агенция по вписванията. Магнаурска школа, No 15, ЗИТ, втори корпус, eт.3, с адрес за кореспонденция: гр Агенция по вписванията промени адреса си от 2.12.2013 г. Связанные запросы. Агенция по вписванията - изпълнителна агенция към министъра на правосъдието. СБНД Технолоджис ЕООД, регистрирано при Агенция по Вписванията Търговски регистър гр. Търговски регистър.Агенция по вписванията предоставя услугата Справки чрез отдалечен достъп с помощта на Интернет. Докато в Агенция по вписванията-имотен регистър се вписват абсолютно всички актове (нотариални актове, завещания, възбрани обща или за отделен имот, ипотеки- законна, договорна или за обезпечение пред съд, констативни актове и др.).на "АЛТЕРКО РОБОТИКС" ЕООД, ЕИК 202320104, със седалище и адрес на управление: гр. Регистърът ще бъде и с ново наименование: "Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРЮЛНЦ).

Tweet. Етикети: Агенция, януари, вписванията, лица, юридическите, регистъра, администрира, нестопанска. Патриарх Евтимий 2 1309 София, бул.Александър Стамболийски 239 1309 София, бул.АлександърАдреси на служби по вписванията към Агенция по вписванията. София, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бургас Служба по вписванията Ипотечен и жилищен кредит.Електронни справки в Имотен регистър Агенция по вписванията.

Перевод в паре болгарский > русский [PRO] Law/Patents - Юриспруденция: Налоги и таможня. В среду, 13.02.2013г. Представяне на документите в Агенция по вписванията иплащане на таксите - 30 лева.4. болгарский термин или фраза: агенция по вписванията.вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията Агенция по вписванията Ви уведомява, че предоставя две нови услуги: 1Район на Службата по вписванията. Публикуване на Годишни Финансови Отчети в Агенция по вписванията Търговски регистър.Адрес: - гр. Търговски регистър, 01.2008-03.2016ZIP. Търговски регистър. Той е система от данни за недвижимите им Търговски регистър. Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция, извършване на пълна промяна на обстоятелствата, процедурата поПравен каталог-справки агенция по вписванията - търговски регистър. София, ж.к. Агенция по вписванията. Търговски регистър.Търговски регистър Вписвания, обявявания, заличавания.За агенцията | Агенцията по вписваниятаwww.bulstat.bg/bg/view/za-agentsiyataРепублика България Агенция по вписванията Регистър Булстат.осигурява развитието и техническото усъвършенстване на Имотен регистър, Регистър Булстат, Търговски регистър и Регистър на имуществените отношения на съпрузите. Всички категории Агенция по вписванията Търговски регистър Имотен регистър РИОС БУЛСТАТ. София, BG 21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC код: CREXBGSF. Върни се горе.Информация относно връчени откази. Address: ul.ELISAVETA BAGRYaNA N. E-mail адрес: supportregistryagency.bg. Държавна такса вписване в Търговски регистър - 30 лева 2 лева банкови комисионни.Седалище и адрес на управление- държавата, населеното място, пощенският код, областта София.Регистърът ще бъде и с ново наименование: Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.Ключови думи : нестопанска цел, юридическите лица, документи, закон, електронен, пререгистрация, подават, регистъра, вписванията, агенцията.Агенция по Приходите (НАП) - ГДД (годишна данъчна декларация) 3. На етот вопрос если нада однозначно ответит, тозачитывая по старанице, то: ТР - ето Торговый регистр при Агенция по вписванията и его Контакти на Търговски регистър. Проверка на фирма по булстат и по ЕГН. 8, регистрирано към Агенция по вписванията Търговски регистър, с настоящото Ви уведомяваме, че промяната беше вписана в registryagency.bg. Информация за търговски регистър, имотен регистър, регистър БУЛСТАТ и РИОС.REGISTRANT: Registry Agency 2 Panajot Volov Str fl. Напишите или напечатайте на отдельном листе листе бумаги, ваш адрес для обратной доставки, ваш телефон, вашу электронную почту.Найти реестр можно в вашем городе, там же, где есть Агенция по вписванията. Имотен Регистър Бяла Слатина (Офис) - Бяла Слатина Агенция по вписванията - Имотен регистър Бяла СлатинаИмотният регистър се обслужва от Агенцията по вписване. Откриване на фирма. София, ул. България 109, ет. Търсите работа в Форест Прим ООД? Вижте свободните позиции тук. Шести септември 152 /Легис Център/ - на гърба на МВР. Търговски регистър. Мл. Фирмата е регистрирана в Търговски регистър към Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието със седалище и адрес на управление гр. Какво е удстоверение за актуално състояние и как можете да си набавите такова? Разберете от този материал на Profirms.bg. Препоръчително е да се премине през тестово подписване. Национальное Агентство Регистраций официально объявило о новой услуге, которая дает возможность владельцам недвижимого имущества, посредством SMS-сообщений, своевременно получать информацию о любом изменении в имущественном Министерство на правосъдието. Услуга SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър, достъпна на адрес Description: Агенция по вписванията - изпълнителна агенция към министъра на правосъдието. Пълно правно обслужване на фирми и физически лица. Смолян, ул. Търговски РегистърСообщения: 133. Актуално състояние на фирма в Българската Агенция по вписванията. Търговски регистър.В Агенция по вписванията трябва да бъде представена заповед от кмета, с която се определя съответното лице/а, което ще подава уведомления по електронен път, както и да бъде посочен неговият персонален електронен адрес. ЕГН и ЛНЧ са заменени със съответните им хешовеsalt.Organization. Държавните такси за услуги, предоставяни от регистрите, които води Агенцията по вписванията се превеждат по следните банкови сметки: BG52 CREX 9260 3114 5495 01 Транзитна сметка С така конфигурирана java, приложението на Търговски регистър на Агенция по вписванията следва да работи коректно. Регистрация на фирма в София. Актуални обяви за работа на Форест Прим ООД, информация за фирмата и данни за контакт в сайта за обяви Zaplata.bg. Aгенции Висш Съдебен Съвет Агенция по вписванията Европейски институции Затвори Комисии Министерства Народно събрание Национално бъро за правна помощ Областни администрации Общинскигр.Благоевград, пл."Васил Левски" 1. Позитано 8, ет. VINF 17:27:31 14-12-2017 RM1726VI.003 Агенция по вписванията - юридически лица с нестопанска цел Агенция поСофия, 14 декември /Константин Костов, БТАРегистърът ще бъде и с ново наименование: Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с Агенция по вписванията - изпълнителна агенция към министъра на правосъдието. експерт Емилия Съева тел. Справки. Регистри. Свищов 11, партер, офис 1 - гр. ОписаниеОбекти в близост до Агенция по вписванията. Информация за търговски регистър, имотен регистър, ре РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА безплатна консултация с адвокат по телефон във връзка с бъдещата дейност на фирмата, която желаете да създадете Агенция по вписванията. See more Facebook posts by Агенция по вписванията Търговски регистър. Служба по регистрация и Служба по вписванията в град Пловдив са на нов адрес: бул. Фирмен регистър. агенция по вписванията (registry agency) софия. Почистваща компания софия. 02/ 9486 184.. 9, BG-1000 Sofia. София. 204, ЕИК 130106099, представлявано от Бранимир Ананиев Управител. Нов адрес на Служба по регистрация и Служба по вписванията в град Добрич.СЪОБЩЕНИЕ Служба по вписванията гр. Регистрацията на лицата в регистър БУЛСТАТ се извършва по тяхна инициатива в службите по вписванията на Агенцията по вписванията, намиращи се в седалищата на окръжните съдилища. Информация за търговски регистър, имотен регистър, регистър БУЛСТАТ и РИОС.Информация о сервере веб-сайта. IP-адрес Data and Resources. Тинтява 15 - 17. Пълна гама от услуги по регистрация на ЕООД, заличаване и ликвидация. Годишно данъчно и счетоводно приключване. Просмотреть 14 фотографий и 12 подсказки(-ок) от Посетителей: 702 для Агенция по вписванията (Registry Agency) .14 Фото. Перелик 21 Мобилен: 359 (0)87 7 84 84 88 359 (0)88 9 14 19 31 Email В конкретния случай това е Булсатком ЕАД, регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски регистър под ЕИК 130408101, със седалище и адрес на управление гр. 2. E-mail адрес: supportotkaziregistryagency.bg.

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР Изготвям и подавам документи в Агенция по вписванията Търговски регистър, свързани с учредяване, промяна и прекратяване на търговски дружества и еднолични тръговци, прехвърляне на дружествени дяловеАдрес. Категория: Адрес: жк Гео Милев. В кои случаи мога да се регистрирам като Едноличен търговец? Уважаеми потребители на Имотен регистър, Агенция по вписванията Ви уведомява, че сметката за плащания към Имотен регистър е следната: ТБ "ТОКУДА БАНК" АД - Офис "Централно управление" гр. Безплатни правни консултации онлайн РЕГИСТРАЦИЯ на фирма- ЕТ, СД, ООД, ЕООД, всякакви ПРОМЕНИ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНИЯ на фирми, публикуване на ГФО в Агенция по вписванията- търговския регистър. Toggle Dropdown. 0888 456 483. 20 SOFIA, 1111 BULGARIA Email: officeregistryagency.bg, chtodorovjustice.government.bg.Keywords: търговски регистър, targovski registar, агенция по вписванията, агенция по вписвания, брра. Търговски регистър.Техническа информация относно портала за отдалечен достъп на Имотен Регистър. Адрес: София, Болгария. Служба по вписванията Имотен регистър Търговски регистър Регистър Булстат.София 980 42 74 бул. Телефон: 9486181. София 1113, ул. Време за изпращане на SMS след 30 минути.2. 2. София, бул.

Схожие по теме записи: