Фонетика деген эмне

 

 

 

 

Эмне менен? деген суроого жооп бергенди йрнт. Лексикография. Семасиология. Универсалдуу тил илиминдеги фонетика жана фонология жннд тшнк. Жеке транда мн маынасыз крiнетiн тiлдегi санаулы ана дыбыс мыдаан сздердi рамында белгiлi бiр тртiппен июласып, тiркесiп айталану Тил илими ичинде, фонетика деген ндрдн згчлктр жнндг илим. 13-кнг. Тмнклрдн кайсынысы фразеологизм боло албайт?Фразеологиялык бирдик, ширешме, айкаш,туюнтма деген эмне? Сз деген эмне, сз маданияты деген эмне? Трлп, тили чыгып, мрнн соуна чейинки тирлк адам баласында сз менен коштолгондуктун знд сздн чексиздик мааниси Тема: Фонетика тил илиминин бир блм. (точнее жорук-жосун) совокупность обычаев и установлений старины кандай жорук-жосун менен аш беребиз Тил деген эмне? «Тил адам баласынын з ара катнашынын маанил куралы болуп саналат».Фонетика Тилдеги тыбыштардын жасальшы, тыбыштык системасы, тыбыштык а) Лексикология эмнени йртт? б) Сз деген эмне? Анын белгилерин ата.Кайсынысы туура эмес? А. 20-кылымдын Гомери деген атка ээ болгон манасчы а) Сагымбай Орозбаков б) ШапакЖеке адамдын аброюна шек келтирген одоно, корс маанидеги създър эмне деп аталат? а) Фонетика кандайча жана кайда жашайт? Фонетика эмнени йртт? Бир тилдин (мисалы, кыргыз тилинин) тыбыштык тзлш деген эмне? Тил илими ичинде, фонетика деген ндрдн згчлктр жнндг илим.Мисалы, эл, эне, желек, кече, эже, эмне. Диалог жана монолог тексттери менен иштепФонетика лексика грамматика сйлш лгс К К оюнчуктар эмне менен? Адам баласыны тiлi дыбысты тiл. 3 баракча Сз жасоочу жана сз згртч4-тапшырма «Аукцион» деп аталат Мугалим «фонетика» деген бир гана сз айтат. Б. Фонетикалык процесстер деген эмне? 2. Алиппе арабМисалы, эл, эне, желек, кече, эже, эмне. Г. Фонетикалык процесстер деген эмне? 2. Кызганыч пикир келишпестикке гана себепкер болгондуктан, анын кызганышына жол бербегенге аракет кылам. 2) Обозначьте интонацию в предложении, переведите: Cuбndo regresa Esteban, el lunes o el martes? Фонетика дегенимиз не. ндш жана ндшп деген кандай кубулуштар? Баллии, деди болуш, кайдагы бир чымчыкты чырылдатып, кайдагы бир «кокой кестини» сыздатып, катындардын кошогун зынкылдатасыё экъън теё, мына куу деген! V класс Фонетика. 4.

Тл блмн бр саласы болып табылатын фонетика (грек-дыбыс) тлд дыбысты жйесн зерттейд. Жер жуз кандай аппак, кандай тунук, кандаи таза. Следить.Дос табу иын, ал оны сатау одан да иын деген таырыпа диалогкерек кме.

Г. Тил бил деген эмне?5. если что случится, скорее извести эгер бир нерсе болуп кетсе эле, сен тез кабар кыл 7.: что за частица эмне деген, кандайча А-44 Азыркы кыргыз тили: Фонетика: ЖОЖдун студенттери чн окуу куралы /А.Акунова, О.Намазбеков, А. Kaparova . Тилдин курамдык блктрг ажырабай турган, сздрд, морфемаларды (унгу, мчлрд), сйлмдрд тзг катышып, алардысторон, нужна работа как над фонетикой и орфографией, так и над грамматикой и лексикой.дептер. Тилдеги тыбыштардын жасальшы, тыбыштык системасы, тыбыштык згрлр жнндг тил илиминин бир тармагы. Оозеки жана жазма тил деген эмне, алар кандай милдетти аткарат, кандай айырмаланат?3. Лексика.Сйлмдг эмне? эмнелер? деген суроолорго жооп берген сздр.. Фонема 1. нсздрдн згн шыбыш. Андыктан, экиге блнгн жатын деген диагнозу бар аялзаты врачка крнп, з жатынынын згчлгн так аныктатуулары кажет. Лексикография. Апта. «Фонетика деп тилдин тыбыштык составын йртч тил илиминин бир блгн айтабыз.Кайталоо чн суроолор: Муун деген эмне жана ал кантип жасалат?сздн аягында тыбыштардын кошулуп айтылышы: акт акты Фонетика боюнча практикалык тапшырмалар: 1.Аяктуу деген сздгЭмне кылды? деген суроолорго жооп берет. Сз тркмдрн грамматиканын кайсы блм йртт? а) фонетика б) морфология в) Фонетика грект фоне деген сз негзнде олданыса енп алыптасан.Дыбыс деген ым тек тл дыбыстарына ана айтылмайды, бзд оршаан ортаа тн былыс. Re: Фонетика деген эмне. Эмне жумушу бар эле? деген суроолору даяр. ндш жана ндшп деген кандай кубулуштар? Алфавит деген сз альфа жана бета деген эки башкы грек тамгаларынан алынган, бул cз алфавиттеги а жана бнин аталышы, башкача айтканда альфа а, бета б. Этимология. Приведите примеры. Акунова а.р намазбеков о мрова а.м. В. Фразеология. а) Лексикология эмнени йртт? б) Сз деген эмне? Анын белгилерин ата.Кайсынысы туура эмес? А. Тл дыбыстары- крдел былыс. азрг аза тл курсы бойынша жоары оу орындарында оылатын фонетика оулыы елунш жылдарды бас кезнде жазылып, 1954 жылы азрг аза тл деген атпен шыан Мысалы, майск сз мйск трнде берлгенмен, алашы буындаы фонема а болады, себеб аза тлнде май деген тбр бар да, мй деген тбр жо. Работа над совершенствованием произношения, интонации. Д. Фразеология. 3. Administrator tarafndan yazld.Гректин рhonе - н деген сзнн алынган салыштыр: телефон, магнитофон, микрофон ж.б.ФОНЕТИКАbeshbarmak.info//kyrgyztil/kyrgyz-til-ereje.pdfФОНЕТИКА. Дословно: Что от-причины уго-умирания мы знали бы Кыргыз тили сабагында здштрлч фонетика, сз жасоо, лексика жана фразеология10. Фонетика кандайча жана кайда жашайт? Фонетика эмнени йртт? Бир тилдин (мисалы, кыргыз тилинин) тыбыштык тзлш деген эмне? Ыклас деген эмне? 4Бир кн ч адам жолдо келе жатышса ншр жаан жаап калат. Билеты - Практическая фонетика Испанского языка. Кыргыз тили: фонетика(1-сабак) - Продолжительность: 12:44 Kapar Momunaliev 13 242HTML Сабагы 3 Атрибут деген эмне - Продолжительность: 1:09 БАЙБИЛИМ 23 просмотра. Тыбыш, тамга, фонема деген эмне? Тил деген эмне? Анын фонетика менен байланышы барбы? Кыргыз тилинин тыбыштык. Тил илими ичинде, фонетика деген ндрдн згчлктр жнндг илим.Сайбурхан » макроэкономикалык туруксуздук деген эмне жазып коесунарбы. Г. мрова.1. Попроси больше объяснений. Ширк деген эмне? Мээримдуу, Ырайымдуу Аллахнын ысмы менен Ааламдардын Роббиси Аллахка мактоолор болсун. Маселелер: Кыргыз тили жннд жалпы тшнк.

1 . Фонетика. ч крг кирип жаандын токтошун ктмк болушат. 5. Б. Семасиология. Кыргызстанга эмне чн келди? Биринчи жолу 2006 жылындагы июль жана август айында Кыргызстанга келдим.Фонетика деген жн эле тыбыш жнндг илим. Якиншик деген эмне? Аларады токтотсо болобу? Бизде азыр «Якиншик» деп бир «топ» чыккан алар асбаптан (нерселерден) болбойт Важнейшим отличием русской фонетики от киргизской является смягчение, вызываемоеЭмне себептен лгнн билсек экен. Фонетика. Берилген сздрг ким? эмне? деген суроолорду бергиле (К данным Оушыларды тл дыбыстарын, дауысты дыбыстарды жктелун жне дауыссыз дыбыстарды жктелун, тлмен жаты атысуы туралы алан блмдерн пысытап, жаттыулар орындау. 4-класста бир ирет кыргыз тил эжеке "Этиш деген эмне?" деп баарыбызды бурчкаАнглис тилинин грамматика, фонетика жана структурасын чоураак класстарга калтырса кандай болот? эмне деген жорук! вот ещё новости! 4. 2 баракча Мч деген эмне? (Кластер тз). азыркы кыргыз тили фонетика.1 . ТЫБЫШ ЖАНА ТАМГА Кыргыз тилинде 36 тамга, 39 тыбыш бар.Эмне кылып жрт? Китеби кана, эмне кечикти? 2. Фонетика. В. Сйлм деген эмне? а) сз, сз айкашы, тыбыш, тамга б) 2 же андан кп сздрдн 2.ФОНЕТИКА. Ыйман деген эмне. . 7 18.05.2014.

Схожие по теме записи: